Kvalitatīvi IT risinājumi Jūsu biznesam

VPN serviss

   Šo tīklu bieži izmanto attāli darbinieki vai arī kompānijas ar attālinātiem birojiem, lai tie varētu dalīties ar privātajiem datiem un tīkla resursiem. VPN var arī atļaut lietotājam apiet reģionālos Interneta ierobežojumus kā ugunsmūri un tīkla filtrēšanu, tunelējot tīkla savienojumu uz citu reģionu.

Pakalpojuma izcenojums ir a
tkarīgs no konkrēta klienta vajadzībām.